The transfer of names in various translations of brothers Grimm’s "Rumpelstilzchen"
Paweł Golda, Joanna Ryszka, Olcay Karabag, Joachim Zemmour
December 2022
 

Various scholars point out the transfer of proper nouns as a difficulty. This paper examines the transfer of names in twenty‑one translations of the Grimm Brothers’ fairy tale originally titled Rumpelstilzchen. The article analyses English,Brazilian Portuguese, Polish, Turkish, and Japanese editions of this originally German story. The analysis focuses on the true name of a title dwarf and other names provided by the Queen. The article includes five analyses describing the onomastic aspects of the translation and the applied translation strategies. The analysis suggests that the translators’ approach toward the matter of transfer of names varied throughout the years and editions. The dominant strategies were replacement and transcription, and vary the most in case of common names (Cunz and Heinz). Wielu badaczy wskazuje transfer nazw własnych jako jedną z trudności przekładu. Niniejsza praca dotyczy translacji imion w dwudziestu jeden przekładach baśni Rumpelstilzchen spod pióra braci Grimm. Analizie zostały poddane angielskie, brazylijskie, polskie, tureckie oraz japońskie wydania baśni napisanej pierwotnie w języku niemieckim. Praca skupia się na analizie prawdziwego imienia tytułowego skrzata oraz imion wymienianych przez baśniową królową. Artykuł zawiera pięć analiz opisujących onomastyczne aspekty przekładu oraz zastosowane techniki tłumaczeniowe. Wyniki wskazują na to, że podejście tłumaczy do przekładu imion było różnorodne na przestrzeni lat oraz wydań. Najczęściej wykorzystywanymi technikami były zamiana oraz transkrypcja, a ich bogactwo jest szczególnie widoczne w podejściu do przekładu powszechnych imion, np. Cunz i Heinz.
Format: [ pdf ]
Reference: lingbuzz/007075
(please use that when you cite this article)
Published in: Białostockie Archiwum Językowe
keywords: onomastics, onomastic translatology, proper noun, name, grimm brothers, fairy tale, onomastyka, translatoryka onomastyczna, nazwa własna, imię, bracia grimm, baśń, semantics
Downloaded:324 times

 

[ edit this article | back to article list ]